Kalkulator wynagrodzeń brutto netto

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto działa jak przelicznik wynagrodzeń. Jeśli zadajesz sobie pytanie: Ile to netto – jesteś w dobrym miejscu! Przelicz swoją pensję – podaj wartość wynagrodzenia brutto i zobacz ile wypłaty dostaniesz na rękę!
Nasz kalkulator wynagrodzeń przelicza pensje na umowie o pracę, umowie zleceniu, umowie o dzieło oraz działalności gospodarczej.

Zalety

 • Zawierana jest na podstawie przepisów kodeksu pracy
 • Chroni trwałość zatrudnienia
 • Ustawowo określa długość okresu wypowiedzenia
 • Gwarantuje wysokość wynagrodzenia na poziomie minimalnym, prawo do urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego oraz zwolnienia chorobowego
 • Zobowiązuje pracodawcę do opłacania w imieniu pracownika składek na ubezpieczenie społeczne
 • Zapewnia ochronę zatrudnienia kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim, ojcowskim i rodzicielskim
 • Możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie
 • Pełna decyzyjność odnośnie miejsca i narzędzi wykorzystanych do wykonania pracy („dzieła”)
 • Możliwość zatrudnienia podwykonawców (o ile w umowie nie ma wpisanego zakazu)
 • Nie można tej umowy wypowiedzieć. Strony mają natomiast prawo odstąpienia od umowy. W samej umowie mogą być także zapisy dopuszczające sytuacje w których jedna ze stron może rozwiązać umowę
 • Możliwość legalnego wykonywania pracy dla wielu podmiotów jednocześnie
 • Na początku założenia działalności gospodarczej przysługują niższe stawki podatkowe. Jest możliwość odliczania kosztów prowadzenia firmy od dochodu, np. kosztów paliwa, kosztów reklamy firmy, rachunków telefonicznych, opłatę za biurko w przestrzeni coworkingowej i wiele innych

Wady

 • Zobowiązuje do podporządkowania się standardom pracy wyznaczonym przez pracodawcę
 • Pracodawca także ma prawo do wypowiedzenia umowy z dnia na dzień
 • Przepisy kodeksu pracy nie mają zastosowania
 • Brak płatnego urlopu
 • Umowa wyłącznie dla osób, których pracę można określić jako „dzieło”, np. artystów, pisarzy, programistów, tłumaczy, grafików
 • Brak płatnego urlopu
 • Pełna odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczność samodzielnego prowadzenia księgowości (lub zatrudnienia do tego podwykonawcy), dbania o odprowadzanie składek na ubezpieczenia ZUS, podatków VAT i rozliczanie PIT
 • Brak urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego
Uwaga !

Kwoty przedstawione w kalkulatorze są zaokrąglane. Wartości mogą być przyblizone. Kalkulator wynagrodzeń spełnia jedynie rolę informacyjną “Kalkulator Wynagrodzeń ”nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.